PROFIL SPOLEČNOSTI

21. století přináší širokou paletu příležitostí pro uplatnění informačních technologií. Společnost AQE legal, s.r.o. na tuto příležitost reaguje prostřednictvím odborných služeb projektového řízení, zajištění compliance a realizaci inovačních procesů ve firmách. Našimi klienty jsou zavedené mezinárodní společnosti, startupy s globální ambicí i ryze české průmyslové podniky, které se adaptují na prostředí Průmyslu 4.0.

Díky unikátnímu souboru kompetencí (IT, právo, procesní řízení, kybernetická bezpečnost, výzkum a vývoj) a komplexní spolupráci s univerzitními pracovišti jsme schopni zaštítit kompletní řízení projektů od vytvoření jejich koncepce až po uplatnění na trhu a ochranu duševního vlastnictví.

Společnost AQE legal, s.r.o. se na trhu pohybuje od roku 2014 a nachází se ve fázi dynamického růstu. Dlouhodobě se profiluje jako poskytovatel specializovaných odborných služeb v oboru ICT. Zaměřuje se zejména na poradenství v oblasti IT, Průmyslu 4.0 a práva.

REFERENCE

Souhrnný rozpočet projektů, na nichž se společnost podílela, přesahuje 1 400 mil. Kč.


O2

Vybudování inteligentního řešení datové platformy na pozemních komunikacích v součinnosti s Ministerstvem dopravy ČR.


Kiwi.com

Vybudování centra sdílených služeb. Sdružení činnosti s globální přidanou hodnotou do centra, které zajišťuje technickou součinnost klienta s aerolinkami a dalšími obchodními partnery. Centrum bylo budováno v součinnosti s Masarykovou univerzitou v Brně.


Seznam.cz

Rozvoj produktového portfolia klienta, vč. spolupráce na návrhu výzkumných projektů v oblasti strojového vyhledávání multimediálních obsahů na internetu ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity.


Safetica Technologies

Výzkum a vývoj platformy pro zamezení úniků firemních dat. Formulace výzkumných a vývojových záměrů byla realizována ve spolupráci s Fakultou informatiky v Brně.


Vendavo CZ

Kompletní transfer vývojových operací z USA a Indie do ČR. Vybudování vývojové pobočky v Ostravě, formulace vývojových záměrů, řízení náboru zaměstnanců.


PODPORUJEME

Czech Expats in Science

PROJEKTY

Czech Expats in Science

Zavedení organizační inovace ve společnosti AQE legal, s.r.o prostřednictvím customizovaného softwarového nástroje, pro nějž byl návrh řešení vytvořen na základě provedené analýzy interních procesů je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future. Czech Expats in Science


Zvýšení digitální úrovně společnosti AQE legal, s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je nákup služeb odborného poradenství v oblasti digitální transformace s cílem zvýšení digitální úrovně a konkurenceschopnosti podniku. Konkrétně v oblastech:

  • marketing a péče o zákazníky,
  • logistika,
  • komunikace a vzdělávání zaměstnanců.

Financováno Evropsku unií
NextGenerationEU

European Union Flag

Ministerstvo prumysly a obchodu

Narodni Plan Obnovy

KONTAKTY

Mgr. Ondřej Hrdina, hrdina@AQE.cz

Pobočka Praha: Školní 98, 252 43 Průhonice

AQE legal, s.r.o.
IČ: 03719430