PROFIL SPOLEČNOSTI

21. století přináší širokou paletu příležitostí pro uplatnění informačních technologií. Společnost AQE legal, s.r.o. na tuto příležitost reaguje prostřednictvím odborných služeb projektového řízení, zajištění compliance a realizaci inovačních procesů ve firmách. Našimi klienty jsou zavedené mezinárodní společnosti, startupy s globální ambicí i ryze české průmyslové podniky, které se adaptují na prostředí Průmyslu 4.0.

Díky unikátnímu souboru kompetencí (IT, právo, procesní řízení, kybernetická bezpečnost, výzkum a vývoj) a komplexní spolupráci s univerzitními pracovišti jsme schopni zaštítit kompletní řízení projektů od vytvoření jejich koncepce až po uplatnění na trhu a ochranu duševního vlastnictví.

Společnost AQE legal, s.r.o. se na trhu pohybuje od roku 2014 a nachází se ve fázi dynamického růstu. Dlouhodobě se profiluje jako poskytovatel specializovaných odborných služeb v oboru ICT. Zaměřuje se zejména na poradenství v oblasti IT, Průmyslu 4.0 a práva. Prostřednictvím dceřiného subjektu AQE data s.r.o. realizuje projekht vybudování vlastní komplexní IT infrastruktury.

REFERENCE

Souhrnný rozpočet projektů, na nichž se společnost podílela, přesahuje 1 400 mil. Kč.

O2

Vybudování inteligentního řešení datové platformy na pozemních komunikacích v součinnosti s Ministerstvem dopravy ČR.

Kiwi.com

Vybudování centra sdílených služeb. Sdružení činnosti s globální přidanou hodnotou do centra, které zajišťuje technickou součinnost klienta s aerolinkami a dalšími obchodními partnery. Centrum bylo budováno v součinnosti s Masarykovou univerzitou v Brně.

Seznam.cz

Rozvoj produktového portfolia klienta, vč. spolupráce na návrhu výzkumných projektů v oblasti strojového vyhledávání multimediálních obsahů na internetu ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity.

Safetica Technologies

Výzkum a vývoj platformy pro zamezení úniků firemních dat. Formulace výzkumných a vývojových záměrů byla realizována ve spolupráci s Fakultou informatiky v Brně.

Vendavo CZ

Kompletní transfer vývojových operací z USA a Indie do ČR. Vybudování vývojové pobočky v Ostravě, formulace vývojových záměrů, řízení náboru zaměstnanců.

KONTAKTY

Mgr. Jaromír Hanzal, hanzal@AQE.cz
Mgr. Ondřej Hrdina, hrdina@AQE.cz

Pobočka Praha: Thunovská 179/12, Praha 1, Malá Strana 118 00
Pobočka Brno: třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole, 602 00 Brno